PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

Ngân hàng nước ngoài có được thiết lập các máy rút tiền tự động, phát hành thẻ tín dụng không?
Ngân hàng nước ngoài có được thiết lập các máy rút tiền tự động, phát hành thẻ tín dụng không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, các ngân hàng nước ngoài được hưởng đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia đầy đủ, tức là các ngân hàng này có quyền thiết lập và vận hành các ...

Thời hạn hoạt động tối đa của các loại hình tổ chức tín dụng FDI ở Việt Nam là bao lâu?
Thời hạn hoạt động tối đa của các loại hình tổ chức tín dụng FDI ở Việt Nam là bao lâu?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

Trong WTO, Việt Nam không cam kết về thời hạn hoạt động của các loại hình tổ chức tín dụng này. Như vậy, Việt Nam có quyền tự do quy định về thời hạn này.Theo pháp luật Việt Nam hiện hành ...

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính nước ngoài tại Việt Nam?
Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính nước ngoài tại Việt Nam?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết cho phép các tổ chức tài chính nước ngoài (ngân hàng thương mại nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính) được mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam với điều ...

Điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức tài chính nước ngoài tại Việt Nam?
Điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức tài chính nước ngoài tại Việt Nam?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

 Đối với Chi nhánh Ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt NamViệt Nam cam kết cho phép các ngân hàng thương mại nước ngoài được thành lập chi nhánh của họ tại Việt Nam với điều ...

Điều kiện thành lập các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?
Điều kiện thành lập các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

 Điều kiện chungViệt Nam cam kết cho phép thành lập các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam với điều kiện:- Công ty mẹ phải có tổng tài sản ...

Điều kiện thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam?
Điều kiện thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

Về việc thành lập liên doanhViệt Nam cam kết cho phép thành lập ngân hàng liên doanh tại Việt Nam ngay từ thời điểm gia nhập WTO (11/1/2007) với điều kiện:- Phía nước ngoài tham gia liên doanh phải là ...

Các ngân hàng nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có được cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Việt Nam không?
Các ngân hàng nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có được cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Việt Nam không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

Theo cam kết, Việt Nam cho phép các ngân hàng nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam (công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp đồng hợp tác kinh doanh) cung cấp cho khách hàng ...

Việt Nam có cam kết mở cửa những dịch vụ ngân hàng nào khi gia nhập WTO?
Việt Nam có cam kết mở cửa những dịch vụ ngân hàng nào khi gia nhập WTO?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

Về dịch vụ ngân hàng, trong WTO, Việt Nam đã đưa ra cam kết mở cửa trong các ngành sau: Dịch vụ nhận tiền gửi (nhận tiền gửi và các khoản phải trả khác từ công chúng); Dịch vụ cho vay (cho vay ...

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp hạn chế khác không?
Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp hạn chế khác không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Ngoài các hạn chế đối với dịch vụ bảo hiểm như đã liệt kê trong biểu cam kết dịch vụ, Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp hạn chế khác không?Ngoài các hạn chế liệt kê trong Biểu cam ...

Đầu tư nước ngoài với lĩnh vực tái bảo hiểm
Đầu tư nước ngoài với lĩnh vực tái bảo hiểm
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Việc tái bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm FDI hay chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam có bị hạn chế gì không?Theo cam kết, Việt Nam không được đưa ra hạn chế ...

Đầu tư nước ngoài - quyền mua bảo hiểm các công ty bảo hiểm nước ngoài
Đầu tư nước ngoài - quyền mua bảo hiểm các công ty bảo hiểm nước ngoài
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài hoạt động, học tập, lao động có được quyền mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không?Việt Nam cam kết không có ...

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm được.
Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm được.
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Tỷ lệ góp vốn tối đa dưới hình thức mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam là bao nhiêu?Trong phần cam kết chung về dịch vụ (còn gọi là cam kết ...

Đầu tư nước ngoài - thành lập loại hình nào trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam
Đầu tư nước ngoài - thành lập loại hình nào trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có thể thiết lập hiện diện thương mại tại Việt Nam theo những hình thức nào?Theo cam kết trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm ...

Đầu tư nước ngoài và cam kết trong lĩnh vực bảo hiểm - WTO
Đầu tư nước ngoài và cam kết trong lĩnh vực bảo hiểm - WTO
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Việt Nam có cam kết trong những phân ngành nào của dịch vụ bảo hiểm?Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các phân ngành dịch vụ bảo hiểm sau Bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm y ...

Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chứng khoán ở Việt Nam dưới hình thức nào?
Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chứng khoán ở Việt Nam dưới hình thức nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Các công ty chứng khoán nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chứng khoán ở Việt Nam dưới hình thức nào?Việt Nam cam kết cho phép các công ty chứng khoán nước ngoài, ...

Đầu tư nước ngoài - Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ chứng khoán nào?
Đầu tư nước ngoài - Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ chứng khoán nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Hỏi: Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ chứng khoán nào?Đáp: Liên quan đến các dịch vụ chứng khoán, Việt Nam cam kết cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia cung cấp các dịch vụ chứng ...

Đầu tư nước ngoài và các điều kiện doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế FDI
Đầu tư nước ngoài và các điều kiện doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế FDI
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Việt Nam có thể đặt ra các điều kiện khác đối với các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế FDI ngoài các điều kiện đã nêu trong cam kết không?Theo cam kết, Việt Nam được đặt ra ...

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thuế có phải chịu hạn chế nào không?
Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thuế có phải chịu hạn chế nào không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thuế có phải chịu hạn chế nào không?Về việc thành lập doanh nghiệp FDITheo cam kết về dịch vụ thuế, trong vòng 1 năm kể từ ngày gia nhập ...

Đầu tư nước ngoài - Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài thì kiểm toán nước ngoài có được không
Đầu tư nước ngoài - Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài thì kiểm toán nước ngoài có được không
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Hỏi:Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và hoạt động ở nước ngoài có được sử dụng dịch vụ doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nước ngoài không?Đáp: Trong Biểu cam kết, việc các doanh nghiệp kế toán, ...

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán có phải chịu hạn chế nào không?
Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán có phải chịu hạn chế nào không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán có phải chịu hạn chế nào không?Việt Nam cam kết cho phép thành lập các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, ghi sổ 100% vốn nước ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật