Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ chuyển phát nào?

Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ chuyển phát


Theo phân loại của WTO, dịch vụ chuyển phát là một phân ngành trong dịch vụ truyền thông.
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh đối với tất cả các loại văn bản, tài liệu (bao gồm cả dịch vụ có lai ghép-hybrid mail services và thông tin quảng cáo trực tiếp-direct mail) và các kiện và các hàng hóa khác trừ các trường hợp sau:

  • Các văn bản có giá cước dịch vụ thấp hơn 10 lần giá cước của một bức thư tiêu chuẩn gửi trong nước ở nấc khối lượng đầu tiên hoặc thấp hơn 9 Đô la Mỹ (USD) khi gửi quốc tế;

  • Tổng khối lượng của các vật phẩm (cho 01 lần chuyển phát) trên 2000 gam.


Các công ty chuyển phát nhanh và dịch vụ chuyển phát nhanh nước ngoài sẽ được đối xử bình đẳng với Bưu chính Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa.

Những dịch vụ không cam kết mở cửa sẽ chỉ dành cho các doanh nghiệp bưu chính trong nước.

Bình luận