Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ FDI đã được cấp phép thành lập và hoạt động ở Việt Nam trước ngày 11/1/2007 sẽ xử lý như thế nào?

Việt Nam cam kết đảm bảo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước khi Việt Nam gia nhập WTO (11/1/2007) sẽ tiếp tục được hưởng các điều kiện, ưu đãi như quy định trong giấy phép đầu tư và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO.


Hộp 5 - Ví dụ về trường hợp doanh nghiệp FDI được cấp phép hoạt động theo điều kiện ít khắt khe hơn cam kết WTO
Trước khi Việt Nam gia nhập WTO, doanh nghiệp A của một nước thành viên WTO đã được cấp phép mở siêu thị 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để bán buôn/bán lẻ các loại hàng hóa cho người tiêu dùng.
Khi gia nhập WTO, Việt Nam cam kết tới năm 2009 mới cho phép lập doanh nghiệp phân phối 100% vốn nước ngoài; trong năm 2007, các doanh nghiệp nước ngoài chỉ được lập liên doanh phân phối trong đó phía nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ.
Do giấy phép đầu tư đã cấp cho doanh nghiệp A trước khi Việt Nam gia nhập WTO nên doanh nghiệp này tiếp tục được hoạt động, vận hành siêu thị 100% vốn nước ngoài của mình mà không bị rút lại giấy phép và không phải tuân thủ lộ trình mở cửa theo cam kết WTO của Việt Nam.

Lưu ý: Đối với những trường hợp này, quy tắc MFN (đối xử tối huệ quốc) theo GATS cũng sẽ không áp dụng. Do đó, mặc dù có thể đã cấp phép cho các liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trước khi gia nhập WTO (11/1/2007), Việt Nam không có nghĩa vụ đối xử tương tự với các trường hợp xin thành l ập doanh nghiệp như vậy sau thời điểm 11/1/2007. Đối với các trường hợp này, Việt Nam vẫn có quyền áp dụng đúng cam kết theo WTO (tức là chỉ cho phép thành lập liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo lộ trình cam kết).

Hộp 6 – Ví dụ về việc không áp dụng nguyên tắc MFN đối với các trường hợp doanh nghiệp FDI được cấp phép trước 11/1/2007
Trong lĩnh vực nhà hàng (kinh doanh ăn uống), Việt Nam đã từng cấp phép thành lập một số nhà hàng 100% vốn nước ngoài trước khi gia nhập WTO.
Tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO (tức là từ 11/1/2007), theo đúng cam kết trong WTO, Việt Nam có quyền ra quy định chỉ cấp phép mở nhà hàng 100% vốn nước ngoài nếu tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn.

Bình luận