Trợ cấp “hộp hổ phách” là gì?

Trợ cấp thuộc “hộp hổ phách” là tất cả các trợ cấp trong nước không thuộc nhóm “hộp xanh lá cây” và “hộp xanh lơ” hoặc “chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất”. Đây là hầu hết là các loại trợ cấp có tác động làm biến dạng thương mại.

Trên thực tế, hình thức trợ cấp “hộp hổ phách” thông dụng nhất ở các nước là các chương trình thu mua nông sản của Chính phủ để can thiệp vào thị trường.

Theo quy định tại Hiệp định Nông nghiệp, thành viên WTO vẫn có thể thực hiện các trợ cấp thuộc “hộp hổ phách” nhưng mức trợ cấp phải đảm bảo 1 trong 2 điều kiện dưới đây:

  • trong mức tối thiểu (mức tối thiểu được tính bằng 5% trị giá sản phẩm hoặc 5% tổng trị giá sản lượng ngành nông nghiệp đối với nước phát triển và bằng 10% đối với nước đang phát triển như Việt Nam);

  • không vượt mức trần cam kết (cam kết giảm tổng trị giá trợ cấp tính gộp – AMS ).


Với những loại trợ cấp “hộp hổ phách”, mặc dù điều kiện áp dụng khó khăn hơn nhưng đây là những trợ cấp trực tiếp và mang lại nhiều lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp liên quan, vì thế doanh nghiệp cũng cần chú ý để đề xuất các cơ quan liên quan trong điều kiện có thể.

Hộp 5 - Một biện pháp trợ cấp “hộp hổ phách” đáp ứng điều kiện quy định có thể bị nước khác kiện không?

Tuy vẫn được áp dụng nhưng nếu các trợ cấp thuộc “hộp hổ phách” gây tác hại hoặc có nguy cơ gây tác hại đến các thành viên WTO khác thì vẫn có thể bị các nước khác kiện. Điều này có nghĩa là việc áp dụng trợ cấp “hộp hổ phách” của một nước dù đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của WTO nhưng gây thiệt hại cho các nước thành viên khác thì vẫn có thể bị kiện.

Điều kiện và các hình thức kiện/khiếu nại được quy định trong Hiệp định nông nghiệp và Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO.

Bình luận