Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh


Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Khi đó, bạn cần phải thực hiện các thủ tục để điều chỉnh các nội dung trên. Luật sư Luật Bắc Việt cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm: 

 1. Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Luật sư Luật Bắc Việt  sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

- Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường, Luật sư Luật Bắc Việt sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.

 2. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung/ rút ngành nghề:

- Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

- Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền;

(Chuyên trang Tư vấn Luật - thủ tục hành chính cho toàn dân www.tuvanluat.com.vn - thuộc Luật Bắc Việt )

 

 

Bình luận