Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị


Điều 130.1 dự thảo quy định “Nếu Điều lệ công ty không quy định khác, Hội đồng quản trị có từ ba đến mười một thành viên các loại”. Việc luật quy định một con số cứng nhắc mà không tính đến các trường hợp số lượng thành viên HĐQTcó thể tăng lên là không hợp lý. Lấy ví dụ trường hợp sáp nhập công ty.


Khi hai công ty sáp nhập với nhau thì chỉ chấm dứt sự tồn tại công ty bị sáp nhập còn số lượng các cổ đông của công ty đó vẫn giữ nguyên. Điều đó cũng có nghĩa rằng họ (các cổ đông của công ty bị sáp nhập) vẫn có quyền được bảo vệ quyền lợi của mình trong công ty mới thông qua người đại diện của mình trước đây là thành viên HĐQT do họ đã trực tiếp bầu lên bằng lá phiếu của mình.


Tuy nhiên hiện tại do pháp luật không quy định gì về HĐQT trong trường hợp sáp nhập công ty, cho nên khi sáp nhập, các thành viên HĐQT của công ty sáp nhập vốn dĩ thường ở “cửa trên” nên họ dựa vào quy định của LDN là HĐQT chỉ cho phép tối đa 11 thành viên để có lý do từ chối không cho các thành viên của công ty bị sáp nhập tham gia HĐQT. Do đó HĐQT của công ty bị sáp nhập coi như bị “giải tán” sau khi sáp nhập (trường hợp HĐQT của Habubank sáp nhập vào SHB là một ví dụ). Các cổ đông công ty bị sáp nhập hoàn toàn phụ thuộc vào các thành viên HĐQT của công ty sáp nhập mà họ không được trực tiếp bầu lên. Khoảng trống của LDN vô hình trung đã làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên HĐQT khi công ty bị sáp nhập vào công ty khác.


Như vậy chúng tôi cho rằng sẽ là hợp lý nếu Điều 130.1 quy định “Nếu Điều lệ công ty không quy định khác, Hội đồng quản trị có từ ba đến mười một thành viên các loại. Trong trường hợp sáp nhập công ty, số lượng thành viên HĐQT của hai công ty sau khi sáp nhập vẫn được giữ nguyên cho đến khi được bầu lại bởi ĐHĐCĐ bất thường gần nhất”.


LS Vũ Văn Tính

Bình luận