Nộp chậm thuế môn bài bị phạt thế nào?
SAU THÀNH LẬP CÔNG TY

Nộp chậm thuế môn bài bị phạt thế nào?

Nộp chậm thuế môn bài bị phạt thế nào? Thông tư 60/2007/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính ...