Lưu ý sau thành lập công ty: bảo hiểm xã hội
Cam kết WTO về sản phẩm chăn nuôi

Lưu ý sau thành lập công ty: bảo hiểm xã hội

Đăng ký Bảo hiểm xã hội Sau khi thành lập, công ty có nhu cầu đóng BHXH (bắt buộc khi ký hợp đồng lao động với nhân viên) cho nhân viên thì thực hiện: 1. Đăng ký thang bảng lương (tại phòng lao ...

Trả cổ tức cho cổ đông
Doanh nghiệp tư nhân

Trả cổ tức cho cổ đông

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. 2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi ...

Thành lập trường mầm non tư thục
PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

Thành lập trường mầm non tư thục

Dịch vụ   thành lập trường mầm non tư thục tại Bắc Việt Luật 1. Trình tự tiến hành dịch vụ: - Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận ...

Doanh nghiệp dệt may cần làm gì trong bối cảnh hội nhập?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Doanh nghiệp dệt may cần làm gì trong bối cảnh hội nhập?

Để vượt qua các thách thức, tận dụng các cơ hội do việc gia nhập WTO và các cam kết tự do hóa thương mại đem lại, doanh nghiệp Việt Nam cần có chính sách cụ thể để nâng cao năng lực cạnh ...

Những khó khăn của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Những khó khăn của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?

Với việc Việt Nam gia nhập WTO, ngành dệt may phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt là: Thuế nhập khẩu hàng dệt may giảm, cạnh tranh trong nước gay gắt hơn: Dệt may là ...

Những thuận lợi của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Những thuận lợi của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?

Đối với xuất khẩu Khi Việt Nam là thành viên WTO, các nước thành viên khác có nghĩa vụ dành cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sự đối xử bình đẳng (theo nguyên tắc tối huệ quốc và đối ...

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?

Lợi thế cạnh tranh chủ yếu hiện nay của ngành dệt may Việt Nam là chi phí lao động thấp. Trong những năm qua ngành dệt may đã tận dụng và khai thác có hiệu quả lợi thế cạnh tranh này để không ...

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?

Ngành dệt may là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong nhiều năm qua, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Trong cạnh tranh ...

Tình hình ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Tình hình ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?

Dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu của ngành này là 5,834 tỷ USD (chiếm khoảng 76% doanh thu của ngành). Năm 2007, xuất khẩu dệt may đạt 7,75 ...

Trợ cấp “hộp hổ phách” là gì?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Trợ cấp “hộp hổ phách” là gì?

Trợ cấp thuộc “hộp hổ phách” là tất cả các trợ cấp trong nước không thuộc nhóm “hộp xanh lá cây” và “hộp xanh lơ” hoặc “chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất”. Đây là hầu ...

Trợ cấp “hộp xanh lá cây” là gì?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Trợ cấp “hộp xanh lá cây” là gì?

Trợ cấp “Hộp xanh lá cây” bao gồm các biện pháp trợ cấp thuộc một trong 05 nhóm xác định và phải đáp ứng đủ 03 điều kiện cụ thể (xem các Hộp dưới đây).Là thành viên WTO, Việt Nam có ...

Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào?

Tr ợ cấp nông nghiệp được chia thành 2 nhóm: Nhóm các chính sách hỗ trợ trong nước; Nhóm các chính sách trợ cấp xuất khẩu nông sản.Căn cứ để phân biệt hai loại chính sách này là mục ...