Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa tại Việt Nam

Hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa tại Việt Nam dưới các hình thức và với điều kiện nào?


Đáp: Theo cam kết, nhà đầu tư nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa ở Việt Nam phải thiết lập liên doanh với đối tác Việt Nam. Trong liên doanh, tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 51%;

Kể từ ngày 11/1/2014, các nhà đầu tư nước ngoài có thể lập liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế vốn của phía nước ngoài trong liên doanh hoặc lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.


Hộp 1 - Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa bao gồm những dịch vụ gì?

1. Giao nhận hàng hoá (tức là các hoạt động tổ chức và điều hành các hoạt động chuyên chở hàng hóa thay mặt người gửi hàng thông qua việc tìm kiếm dịch vụ vận tải và các dịch vụ liên quan);

2. Chuẩn bị chứng từ;

3. Cung cấp thông tin kinh doanh.


(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận