Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ logistics nào khác không?

Hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ logistics nào khác không?


Đáp: Ngoài các dịch vụ đã nêu ở các câu Hỏi và Đáp trên, các nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ nước ngoài có thể tham gia cung cấp các dịch vụ sau ở Việt Nam (thay mặt chủ hàng):

Muốn cung cấp các dịch vụ này, các nhà đầu tư nước ngoài phải thiết lập liên doanh với đối tác Việt Nam. Trong liên doanh, tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%. Kể từ ngày 11/1/2010, hạn chế vốn nước ngoài trong liên doanh sẽ là 51%. Kể từ ngày 11/1/2014 các nhà đầu tư nước ngoài có thể lập liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế vốn của phía nước ngoài trong liên doanh.

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận