Lộ trình mở cửa phân phối từng loại hàng hóa cho các nhà phân phối FDI

Lộ trình mở cửa phân phối từng loại hàng hóa cho các nhà phân phối FDI?


Theo biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO, nhà phân phối có vốn đầu tư nước ngoài được phép phân phối các sản phẩm theo lộ trình thời gian sau đây:

 1. Từ ngày 11/1/2007: được quyền phân phối tất cả các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và các sản phẩm nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam, ngoại trừ:

  • Xi măng và clinke;

  • Lốp (trừ lốp máy bay);

  • Giấy;

  • Máy kéo; phương tiện cơ giới;

  • Ô tô con và xe máy;

  • Sắt thép;

  • Thiết bị nghe nhìn;

  • Rượu và phân bón. 2. Từ ngày 1/1/2009: Bổ sung thêm quyền phân phối thông qua dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ đối với các sản phẩm máy kéo, phương tiện cơ giới, ô tô con và xe máy;

 3. Từ ngày 11/1/2010Không có bất kỳ hạn chế nào về sản phẩm được phép phân phối (miễn là các sản phẩm đó được sản xuất tại Việt Nam hoặc được nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam).
Hộp 2 – Ví dụ về quyền phân phối ô tô nhập khẩu tại Việt Nam của doanh nghiệp FDI sản xuất, lắp ráp ô tô
Theo cam kết, Việt Nam chỉ cho phép các nhà phân phối có vốn đầu tư nước ngoài được phép phân phối ô tô con và xe máy nhập khẩu kể từ ngày 1/1/2009.
Do đó, doanh nghiệp FDI sản xuất/lắp ráp ô tô tại Việt Nam sẽ chỉ được quyền phân phối ô tô nhập khẩu với hai điều kiện:

 1. Doanh nghiệp đó được cấp phép thực hiện hoạt động phân phối; 

 2. Việc phân phối ô tô nhập khẩu của họ được thực hiện sau ngày 1/1/2009.Bình luận