Doanh nghiệp nước ngoài sở hữu cáp quang biển có được bán dung lượng cáp quang biển

Doanh nghiệp nước ngoài sở hữu cáp quang biển có được bán dung lượng cáp quang biển cho các doanh nghiệp Việt Nam không?


Theo cam kết về dịch vụ viễn thông của Việt Nam trong WTO, các doanh nghiệp nước ngoài được kết nối dung lượng cáp quang biển (dung lượng hai chiều) của các tuyến cáp quang biển mà Việt Nam là thành viên, với các trạm cập bờ của Việt Nam và bán dung lượng truyền dẫn này cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế có hạ tầng mạng (như VNPT, VIETTEL, VP Telecom) được cấp phép tại Việt Nam.

Kể từ ngày 11/1/2008, các doanh nghiệp nước ngoài được phép bán dung lượng nêu trên cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng riêng ảo VPN và dịch vụ kết nối Internet IXP quốc tế được cấp phép (như FPT, VNPT, VIETTEL, VP Telecom).

Bình luận