Đầu tư nước ngoài - Việt Nam cam kết gì về mở cửa thị trường dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt?

Hỏi: Việt Nam cam kết gì về mở cửa thị trường dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt?


Đáp: Việt Nam không cam kết mở cửa thị trường dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt khi gia nhập WTO.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển), các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có thể tham gia cung cấp dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của liên doanh. Như vậy, trong trường hợp này, quy định thực tế áp dụng của Việt Nam  thông thoáng hơn so với cam kết.

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận