Đầu tư nước ngoài và các điều kiện doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế FDI

Việt Nam có thể đặt ra các điều kiện khác đối với các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế FDI ngoài các điều kiện đã nêu trong cam kết không?


Theo cam kết, Việt Nam được đặt ra các điều kiện về số lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, diện khách hàng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế có vốn đầu tư nước ngoài cho đến 11/1/2008 (các điều kiện này không áp dụng với các doanh nghiệp kiểm toán, kế toán).

Tuy nhiên, về nguyên tắc, ngoài các điều kiện trên, các cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể đưa ra các điều kiện khác đối với nhà đầu tư để đảm bảo năng lực, trình độ chuyên môn, khả năng kiến thức của các doanh nghiệp này khi thành lập. Những điều kiện này phải đảm bảo không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư đến từ các nước khác nhau và không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nướcnhà đầu tư nước ngoài.

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận