Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán có phải chịu hạn chế nào không?

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán có phải chịu hạn chế nào không?


Việt Nam cam kết cho phép thành lập các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, ghi sổ 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh (không hạn chế tỷ lệ tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong liên doanh) ngay từ thời điểm gia nhập WTO (11/1/2007). Như vậy, về cơ bản, việc đầu tư và tham gia thị trường kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế ở Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài là không hạn chế.

Trên thực tế, Việt Nam đã cho phép thành lập các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh từ trước khi Việt Nam gia nhập WTO và đã có những doanh nghiệp được thành lập và hoạt động. Do đó, có thể suy đoán rằng cam kết không hạn chế trong mở cửa thị trường kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán về cơ bản sẽ không tạo ra tác động lớn so với trước đây.

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận