Doanh nghiệp dệt may cần làm gì trong bối cảnh hội nhập?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Doanh nghiệp dệt may cần làm gì trong bối cảnh hội nhập?

Để vượt qua các thách thức, tận dụng các cơ hội do việc gia nhập WTO và các cam kết tự do hóa thương mại đem lại, doanh nghiệp Việt Nam cần có chính sách cụ thể để nâng cao năng lực cạnh ...

Những khó khăn của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Những khó khăn của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?

Với việc Việt Nam gia nhập WTO, ngành dệt may phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt là: Thuế nhập khẩu hàng dệt may giảm, cạnh tranh trong nước gay gắt hơn: Dệt may là ...

Những thuận lợi của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Những thuận lợi của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?

Đối với xuất khẩu Khi Việt Nam là thành viên WTO, các nước thành viên khác có nghĩa vụ dành cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sự đối xử bình đẳng (theo nguyên tắc tối huệ quốc và đối ...

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?

Lợi thế cạnh tranh chủ yếu hiện nay của ngành dệt may Việt Nam là chi phí lao động thấp. Trong những năm qua ngành dệt may đã tận dụng và khai thác có hiệu quả lợi thế cạnh tranh này để không ...

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?

Ngành dệt may là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong nhiều năm qua, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Trong cạnh tranh ...

Tình hình ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Tình hình ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?

Dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu của ngành này là 5,834 tỷ USD (chiếm khoảng 76% doanh thu của ngành). Năm 2007, xuất khẩu dệt may đạt 7,75 ...

Trợ cấp “hộp hổ phách” là gì?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Trợ cấp “hộp hổ phách” là gì?

Trợ cấp thuộc “hộp hổ phách” là tất cả các trợ cấp trong nước không thuộc nhóm “hộp xanh lá cây” và “hộp xanh lơ” hoặc “chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất”. Đây là hầu ...

Trợ cấp “hộp xanh lá cây” là gì?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Trợ cấp “hộp xanh lá cây” là gì?

Trợ cấp “Hộp xanh lá cây” bao gồm các biện pháp trợ cấp thuộc một trong 05 nhóm xác định và phải đáp ứng đủ 03 điều kiện cụ thể (xem các Hộp dưới đây).Là thành viên WTO, Việt Nam có ...

Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào?

Tr ợ cấp nông nghiệp được chia thành 2 nhóm: Nhóm các chính sách hỗ trợ trong nước; Nhóm các chính sách trợ cấp xuất khẩu nông sản.Căn cứ để phân biệt hai loại chính sách này là mục ...

Trợ cấp nông nghiệp là gì?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Trợ cấp nông nghiệp là gì?

Trợ cấp nông nghiệp là các hình thức hỗ trợ của Chính phủ cho việc sản xuất, tiêu thụ nông sản (cho sản xuất nông nghiệp nói chung, cho một vùng nông nghiệp hoặc cho một sản phẩm cụ ...

Lộ trình mở cửa dịch vụ WTO
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Lộ trình mở cửa dịch vụ WTO

PHẦN II LỘ TRÌNH MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỆT NAM THEO CAM KẾT GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)Trải qua 12 năm đàm phán gia nhập và thực hiện cải cách kinh tế, hoàn thiện hệ ...

Tại sao doanh nghiệp cần biết cách đọc Biểu cam kết?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Tại sao doanh nghiệp cần biết cách đọc Biểu cam kết?

Các cam kết cơ bản và chủ yếu của Việt Nam trong việc mở cửa thị trường dịch vụ được nêu trong Biểu cam kết dịch vụ. Biết cách đọc và hiểu nội dung Biểu cam kết về dịch vụ là yếu ...

Cách đọc Biểu cam kết dịch vụ?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Cách đọc Biểu cam kết dịch vụ?

Ý nghĩa của các cột trong Biểu cam kếtBiểu cam kết dịch vụ gồm 4 cột, bao gồm cột mô tả ngành/phân ngành; cột nêu các cam kết mang tính hạn chế về tiếp cận thị trường; cột nêu các cam kết ...