Bán dự án

  • Thay đổi tên công ty, doanh nghiệp

    Thay đổi tên công ty, doanh nghiệp

    Thay đổi tên công ty, doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp việc thay đổi tên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau: Nguyên nhân chủ quan (tạo sự phù hợp với hoạt động kinh doanh, phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu…) nhưng nhiều khi có cũng bắt nguồn từ khách quan (tên trùng lặp, gây nhầm lẫn, bị xử lý vi phạm nhãn hiệu…) Với thủ tục thay đổi tên công ty, doanh nghiệp, các công việc Bắc Việt Luật làm gồm: Tư vấn các quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp: – Tư vấn chọn tên Doanh nghiệp; – Kiểm tra để đảm bảo tên mới không trùng hoặc gây nhầm lẫn với Doanh nghiệp khác; Hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp: – Biên bản họp về việc thay đổi tên; – Quyết định về việc thay đổi tên; – Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh; – Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông (đối với trường hợp thay đổi lần đầu); – Giấy ủy quyền; Đại diện thực hiện các thủ tục: – Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; – Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;..