THAY ĐỔI ĐKKD

Thay đổi tên công ty
Thay đổi tên công ty
 • Chất lượng thực phẩm
 • 12 tháng 10, 2014

 THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY 1. Pháp luật về tên công ty: + Tên công ty gồm: Tên tiếng việt, Tên viết gia dịch quốc tế và Tên viết tắt. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh một trong số các tên nêu ...

Tư vấn Mua Bán Và Sáp Nhập Công Ty
Tư vấn Mua Bán Và Sáp Nhập Công Ty
 • Hợp nhất doanh nghiệp
 • 09 tháng 10, 2014

Tư vấn Mua Bán Và Sáp Nhập Công Ty Luật sư của chúng tôi hành nghề thông qua việc đại diện cho khách hàng là các Quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong nước hay các tập đoàn đa quốc gia. Đồng thời, ...

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thành lập doanh nghiệp
 • 17 tháng 9, 2014

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề ...

Luật sư Quốc tịch và Con nuôi
Luật sư Quốc tịch và Con nuôi
 • Thay đổi cổ đông
 • 17 tháng 9, 2014

Luật sư Quốc tịch và Con nuôi Dịch vụ tư vấn nhận con nuôi (trong nước hoặc có yếu tố nước ngoài) Nhân nuôi con nuôi là một nhu cầu trong đời sống xã hội hiện nay, Luật sư Bắc Việt Luật ...

Bất Động Sản, Xây Dựng & Đầu tư
Bất Động Sản, Xây Dựng & Đầu tư
 • Thay đổi cổ đông
 • 17 tháng 9, 2014

Bất Động Sản, Xây Dựng & Đầu tư ​Pháp luật Quyền sử dụng đất/Hạ tầng/Xây dựng & Bất động sản - Tư vấn Pháp lý về các chính sách và các quy định của Pháp luật Việt nam trong ...

Thay đổi cổ đông sáng lập trong đăng ký kinh doanh
Thay đổi cổ đông sáng lập trong đăng ký kinh doanh
 • Mơi giới
 • 12 tháng 9, 2014

Hồ sơ thay đổi cổ đăng ký kinh doanh thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần Các trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần xác nhận trong đăng ký kinh doanh:  A. Trường hợp ...

Dịch vụ mở Trung tâm ngoại ngữ
Dịch vụ mở Trung tâm ngoại ngữ
 • THAY ĐỔI ĐKKD
 • 12 tháng 9, 2014

Hồ sơ mở trung tâm ngoại ngữ bao gồm như sau: 1. Đơn xin mở Trung tâm ngoại ngữ, - Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp đứng tên trong đơn xin mở Trung tâm. - ...

 Thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp
Thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp
 • Thay đổi giám đốc
 • 12 tháng 9, 2014

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Trình tự thực hiện thay đổi ...

Đăng ký thay đổi thành viên, chuyển nhượng vốn công ty
Đăng ký thay đổi thành viên, chuyển nhượng vốn công ty
 • Chuyển nhượng vốn
 • 12 tháng 9, 2014

Đăng ký thay đổi thành viên công ty 1. Không thực hiện đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần; việc thay đổi cổ đông công ty cổ phần được đăng ký tại Sổ đăng ký cổ đông ...