THAY ĐỔI ĐKKD

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Cổ phần phổ thông
 • 25 tháng 10, 2014

Điều 49 Luật Doanh nghiệp quy định: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Chủ tịch Hội ...

Cổ đông sáng lập
Cổ đông sáng lập
 • Công ty Hợp danh
 • 25 tháng 10, 2014

Về mặt nguyên lý thì cổ đông sáng lập phải là người có ý tưởng thành lập công ty, có một phần vốn và có kỹ năng quản trị công ty để thực hiện ý tưởng. Việc ghi nhận người sáng lập ...

Cổ đông sáng lập: cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Cổ đông sáng lập: cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
 • Công ty Hợp danh
 • 25 tháng 10, 2014

Luật Doanh nghiệp quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như thế nào? Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền ...

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
 • Cổ đông sáng lập
 • 25 tháng 10, 2014

Điều 84 Luật Doanh nghiệp quy định: Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ...

Hội đồng thành viên: Quyền hạn và trách nhiệm
Hội đồng thành viên: Quyền hạn và trách nhiệm
 • Cổ phần phổ thông
 • 25 tháng 10, 2014

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có cơ cấu tổ chức Hội đồng công ty không. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan này như thế nào? Trả lời: 1. Theo quy định của Luật doanh nghiệp ...

Hội đồng thành viên: quyền và nghĩa vụ
Hội đồng thành viên: quyền và nghĩa vụ
 • Cổ phần phổ thông
 • 25 tháng 10, 2014

Điều 49 Luật Doanh nghiệp quy định: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Chủ tịch Hội ...

Hội đồng quản trị: thành viên Hội đồng quản trị là tổ chức
Hội đồng quản trị: thành viên Hội đồng quản trị là tổ chức
 • Cổ đông sáng lập
 • 25 tháng 10, 2014

Về thành viên Hội đồng quản trị là tổ chức Theo quy định hiện nay của LDN thì thành viên Hội đồng quản trị phải là cá nhân, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đối với các cổ đông là ...

Hội đồng quản trị: thành viên điều hành và thành viên độc lập
Hội đồng quản trị: thành viên điều hành và thành viên độc lập
 • Cổ đông sáng lập
 • 25 tháng 10, 2014

Về phân biệt thành viên điều hành và thành viên độc lập Điều 130.3 dự thảo quy định “Thành viên Hội đồng quản trị gồm thành viên điều hành và có thể có thành viên độc lập. Trường hợp ...

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
 • Cổ đông sáng lập
 • 24 tháng 10, 2014

Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Điều 130.1 dự thảo quy định “Nếu Điều lệ công ty không quy định khác, Hội đồng quản trị có từ ba đến mười một thành viên các loại”. Việc ...

Hội đồng quản trị đầu tiên ( Dự thảo Luật Doanh nghiệp )
Hội đồng quản trị đầu tiên ( Dự thảo Luật Doanh nghiệp )
 • Cổ đông sáng lập
 • 24 tháng 10, 2014

Luật Doanh nghiệp (LDN) sửa đổi đang được lấy ý kiến để hoàn thiện hơn chế định về HĐQT. 1. Về HĐQT đầu tiên Sau ĐHĐCĐ thì HĐQT là cơ quan có thẩm quyền cao nhất thực hiện chức năng ...

Quyền hạn Hội đồng quản trị
Quyền hạn Hội đồng quản trị
 • Cổ đông sáng lập
 • 24 tháng 10, 2014

Hội đồng quản trị là cở quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm ...

Điều kiện tham gia Hội đồng quản trị
Điều kiện tham gia Hội đồng quản trị
 • Cổ đông sáng lập
 • 24 tháng 10, 2014

Về điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị, Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định như sau: “1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Có ...

Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị
Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoạt động trở lại
 • 24 tháng 10, 2014

Hồ sơ thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm: 1. Thông báo thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị theo mẫu; 2. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh ...

Họp Hội đồng quản trị
Họp Hội đồng quản trị
 • Cổ đông sáng lập
 • 24 tháng 10, 2014

Cuộc họp Hội đồng quản trị công ty Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác ...

Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi giám đốc
 • 24 tháng 10, 2014

( Đăng ký kinh doanh) Thay đổi  giám đốc - người đại diện pháp luật dịch vụ của Bắc Việt Luật bao gồm: - Người đại diện theo pháp luật có thể là: Giám đốc (Tổng giám đốc)/Chủ tịch ...

Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi vốn điều lệ
Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi vốn điều lệ
 • Tăng vốn điều lệ
 • 24 tháng 10, 2014

Tư vấn nội dung về vốn điều lệ công ty - Vốn điều lệ là vốn được các cổ đông/thành viên đăng ký và ghi nhận trong điều lệ công ty theo quy định; - Vốn điều lệ khác với vốn pháp ...

Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thành lập doanh nghiệp
 • 24 tháng 10, 2014

Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh ...

Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi trụ sở chính
Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi trụ sở chính
 • Thay đổi địa điểm
 • 24 tháng 10, 2014

Thay đổi đăng ký kinh doanh về trụ sở chính doanh nghiệp. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty: - Khi chuyển địa chỉ trụ ...

Logo công ty nên thiết kế như thế nào?
Logo công ty nên thiết kế như thế nào?
 • Thay đổi cơ cấu vốn
 • 23 tháng 10, 2014

Logo của công ty nên được thiết kế phù hợp với một số nguyên tắc của phong thủy. Điều này có thể sẽ mang lại những lợi ích tốt đẹp cho công việc kinh doanh của bạn.   - Hình ...

Logo công ty: năm yếu tố cơ bản trong thiết kế logo
Logo công ty: năm yếu tố cơ bản trong thiết kế logo
 • Thay đổi cơ cấu vốn
 • 23 tháng 10, 2014

Thứ nhất, tính tín hiệu: Là một trong những chức năng qua trọng trong tiêu trí của công ty. Trong thời đại cạnh tranh thị trường quyết liệt như hiện nay, hàng ngày người tiêu dùng phải đón nhận ...