Tin hot

Quản lý dự án

Chuyển nhượng dự án
Chuyển nhượng dự án
  • Quản lý dự án
  • 07 tháng 10, 2014

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 1. Trình tự thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư ...

Tư vấn lập dự án đầu tư
Tư vấn lập dự án đầu tư
  • Quản lý dự án
  • 12 tháng 9, 2014

Tư vấn lập dự án đầu tư Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật