PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

Việt Nam cam kết những dịch vụ kinh doanh nào khi gia nhập WTO?
Việt Nam cam kết những dịch vụ kinh doanh nào khi gia nhập WTO?
  • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
  • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết những dịch vụ kinh doanh nào khi gia nhập WTO?Gia nhập WTO, Việt Nam đã đưa ra cam kết mở cửa thị trường đối với các dịch vụ kinh doanh (bao gồm cả các dịch vụ chuyên môn) sau ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật