PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

Việc đầu tư dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông
Việc đầu tư dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việc đầu tư dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông trước đây có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp không?Theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam cho phép các bên của các ...

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng tại Việt Nam
Các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng tại Việt Nam
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng tại Việt Nam theo các hình thức và điều kiện nào?Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch ...

Tình hình cạnh tranh trong thị trường viễn thông Việt Nam trước 2007?
Tình hình cạnh tranh trong thị trường viễn thông Việt Nam trước 2007?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Tình hình cạnh tranh trong thị trường viễn thông Việt Nam trước 2007?Cho tới thời điểm 11/1/2007, thị trường viễn thông Việt Nam đã là một thị trường tương đối cạnh tranh trong hầu hết tất ...

Việt Nam cam kết những dịch vụ viễn thông nào khi gia nhập WTO?
Việt Nam cam kết những dịch vụ viễn thông nào khi gia nhập WTO?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết những dịch vụ viễn thông nào khi gia nhập WTO?Việt Nam cam kết mở cửa các dịch vụ viễn thông sau đây cho nhà đầu tư nước ngoài (với mức độ mở cửa khác nhau tuỳ vào việc ...

Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam
Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam theo những hình thức và điều kiện nào?Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài chỉ có thể cung cấp dịch vụ ...

Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam
Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam theo những hình thức và điều kiện nào?Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài chỉ có thể cung cấp dịch vụ ...

Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ chuyển phát nào?
Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ chuyển phát nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ chuyển phátTheo phân loại của WTO, dịch vụ chuyển phát là một phân ngành trong dịch vụ truyền thông.Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch ...

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên quan đến sản xuất
Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên quan đến sản xuất
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên quan đến sản xuất như thế nào?Về hình thức hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến sản ...

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên quan đến khai mỏ
Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên quan đến khai mỏ
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên quan đến khai mỏ như thế nào?Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ khai mỏ cho nhà đầu tư nước ngoài trừ các hoạt động sau:- Dịch ...

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tư vấn quản lý
Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tư vấn quản lý
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tư vấn quản lý như thế nào?Việt Nam cam kết mở cửa cho phép các nhà đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam dưới các ...

Gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết gì về dịch vụ nghiên cứu thị trường?
Gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết gì về dịch vụ nghiên cứu thị trường?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết gì về dịch vụ nghiên cứu thị trường?Việt Nam cam kết mở cửa cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường tại Việt Nam, ...

Doanh nghiệp nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ quảng cáo nào
Doanh nghiệp nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ quảng cáo nào
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Doanh nghiệp nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ quảng cáo nào, dưới các hình thức gì tại Việt Nam?Về loại dịch vụ quảng cáoViệt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài cung cấp ...

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường các dịch vụ nghiên cứu và phát triển
Việt Nam cam kết mở cửa thị trường các dịch vụ nghiên cứu và phát triển
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường các dịch vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) nào?Về loại dịch vụGia nhập WTO, đối với lĩnh vực dịch vụ nghiên cứu và phát triển, Việt Nam chỉ đưa ra ...

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những loại dịch vụ máy tính nào
Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những loại dịch vụ máy tính nào
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những loại dịch vụ máy tính nào, dưới những hình thức nào?Về loại dịch vụ máy tínhĐối với dịch vụ máy tính, trong cam kết gia nhập WTO, Việt Nam chấp ...

Doanh nghiệp dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam
Doanh nghiệp dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Doanh nghiệp dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có được cung cấp các dịch vụ cho khách hàng tại Việt Nam ...

Quy định về thành lập công ty có vốn nước ngoài với ngành Đối với dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị.
Quy định về thành lập công ty có vốn nước ngoài với ngành Đối với dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị.
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Đối với dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, nhà đầu tư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức nào?Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư ...

Đối với dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ, nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động ở Việt Nam dưới hình thức nào?
Đối với dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ, nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động ở Việt Nam dưới hình thức nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Đối với dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ, nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động ở Việt Nam dưới hình thức nào?Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, ...

Đối với dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ, nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động ở Việt Nam dưới hình thức nào?
Đối với dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ, nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động ở Việt Nam dưới hình thức nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Đối với dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ, nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động ở Việt Nam dưới hình thức nào?Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, ...

Tổ chức luật sư nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được phép cung cấp những dịch vụ pháp lý nào cho khách hàng Việt Nam?
Tổ chức luật sư nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được phép cung cấp những dịch vụ pháp lý nào cho khách hàng Việt Nam?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Tổ chức luật sư nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được phép cung cấp những dịch vụ pháp lý nào cho khách hàng Việt Nam?Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, tổ chức luật sư nước ...

Tổ chức luật sư nước ngoài hiện diện tại Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý nào tại Việt Nam?
Tổ chức luật sư nước ngoài hiện diện tại Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý nào tại Việt Nam?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Tổ chức luật sư nước ngoài hiện diện tại Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý nào tại Việt Nam?Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết cho phép các công ty con, công ty liên danh với công ty Việt ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật