Tin hot

Hoạt động trở lại

Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị
Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Hoạt động trở lại
  • 24 tháng 10, 2014

Hồ sơ thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm: 1. Thông báo thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị theo mẫu; 2. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật