Tin hot

Giấy phép quảng cáo

Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm - an toàn và hiệu quả ( Phần 4)
Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm - an toàn và hiệu quả ( Phần 4)
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

TÀI LIỆU VỀ AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ   19 Báo cáo mới nhất về tác dụng phụ hay tác dụng không mong muốn của sản phẩm Nhà sản xuất 20 Tuyên bố an toàn đối sức khỏe con ...

Hồ sơ hậu kiểm chất lượng thành phẩm mỹ phẩm( Phần 3)
Hồ sơ hậu kiểm chất lượng thành phẩm mỹ phẩm( Phần 3)
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

TÀI LIỆU VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA THÀNH PHẨM MỸ PHẨM NHẬP KHẨU   13 Thành phần định lượng và định tính của sản phẩm mỹ phẩm  (*) Nhà sản xuất 14 Tài liệu thuyết minh  cho ...

Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm - hồ sơ nguyên liệu ( Phần2)
Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm - hồ sơ nguyên liệu ( Phần2)
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

TÀI LIỆU VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA NGUYÊN LIỆU của MỸ PHẨM   9 Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử của các nguyên liệu/ thành phần. Nhà sản xuất 10 Hàm lượng và ...

Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm
Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

Danh mục hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm Công ty Bắc Việt Luật   cung cấp danh mục hồ sơ hậu kiểm trong hoạt động nhập khẩu và phân phối hàng mỹ phẩm để  sau khi doanh nghiệp đăng ...

Các chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm
Các chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

Các chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm: Chương IV Thông tư số 06/2011/TT- BYT Về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm” quy định những yêu cầu đối với sản phẩm: Các tổ chức, cá nhân chịu ...

Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước
Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước bao gồm những tài liệu sau đây: - Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu ...

Cách ghi nhãn hiệu trên sản phẩm mỹ phẩm
Cách ghi nhãn hiệu trên sản phẩm mỹ phẩm
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

Cách ghi nhãn hiệu trên sản phẩm mỹ phẩm Theo Chương V Thông tư số 06/2011/TT- BYT thì việc ghi nhãn mỹ phẩm được quy định như sau : ==================================== Vị trí nhãn mỹ phẩm 1. Nhãn mỹ ...

Quy trình thanh tra chất lượng mỹ phẩm
Quy trình thanh tra chất lượng mỹ phẩm
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

Điều 42, Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về các hình thức thanh tra, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm gồm: 1. Kiểm tra, thanh tra định kỳ: Kiểm tra, thanh tra định kỳ sẽ đ­ược cơ quan có thẩm ...

Thư ủy quyền của nhà sản xuất Mỹ phẩm
Thư ủy quyền của nhà sản xuất Mỹ phẩm
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

Một thư ủy quyền của Nhà sản xuất hoặc chủ Sở hữu sản phẩm cho Công ty nhập khẩu và phân phối MP tại Việt Nam phải có đầy đủ các nội dung sau sẽ được Cục quản lý Dược Việt Nam chấp ...

Khi nào phải công bố mỹ phẩm
Khi nào phải công bố mỹ phẩm
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm công bố mỹ phẩm : • Đối với mỹ phẩm được sản xuất trong nước: là tổ chức, cá nhân sản xuất ra sản phẩm mỹ phẩm đó. • Đối với mỹ phẩm nhập ...

Các loại mỹ phẩm cần công bố
Các loại mỹ phẩm cần công bố
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

Các loại mỹ phẩm sau đây cần công bố: • Kem, nhũ tương, sữa, gel hoặc dầu dùng trên da • Mặt nạ (chỉ trừ sản phẩm làm bong da nguồn gốc hoá học) • Các chất phủ màu (lỏng, nhão, bột) • ...

Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập ngoại ( nhập khẩu)
Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập ngoại ( nhập khẩu)
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập ngoại bao gồm : - Phiếu đăng ký lưu hành mỹ phẩm theo mẫu quy định tại Thông tư 06/2010; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của ...

Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước
Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước
 • Giấy phép quảng cáo
 • 19 tháng 10, 2014

Tvấn làm thủ tục công bố mỹ phẩm, soạn thảo hồ sơ công bố, nộp đơn công bố mỹ phẩm, cung cấp hồ sơ ccông bố mỹ phẩm, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước làm dịch vụ công bố ...

Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu
Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu
 • Giấy phép quảng cáo
 • 18 tháng 10, 2014

HỒ SƠ CÔNG CHẤT LƯỢNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP NGOẠI BAO GỒM. 1. Thành phần hồ sơ bao gồm những tài liệu sau đây: - Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010) - Giấy phép thành lập hoặc ...