Tin hot

FDI

Doanh nghiệp nên tận dụng hay đối phó với các tác động theo cam kết như thế nào?
Doanh nghiệp nên tận dụng hay đối phó với các tác động theo cam kết như thế nào?
 • FDI
 • 16 tháng 8, 2012

Do khả năng cạnh tranh thấp nên gần như 100% sản phẩm chăn nuôi (trừ mật ong) là để tiêu dùng trong nước. Trong bối cảnh hội nhập, ngành chăn nuôi cần rất nỗ lực để cạnh tranh, mà trước hết ...

Việc Việt Nam gia nhập WTO có tác động như thế nào đến doanh nghiệp và nông dân ngành chăn nuôi?
Việc Việt Nam gia nhập WTO có tác động như thế nào đến doanh nghiệp và nông dân ngành chăn nuôi?
 • FDI
 • 16 tháng 8, 2012

Với năng lực cạnh tranh thấp, chăn nuôi là một trong những lĩnh vực gặp nhiều khó khăn thách thức khi Việt Nam mở cửa thị trường chăn nuôi cho sản phẩm nước ngoài (thông qua việc hạ mức thuế ...

2. Gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết mức thuế nhập khẩu đối với sản phẩm chăn nuôi như thế nào?
2. Gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết mức thuế nhập khẩu đối với sản phẩm chăn nuôi như thế nào?
 • FDI
 • 16 tháng 8, 2012

Hiện tại, liên quan đến thị trường sản phẩm chăn nuôi, Việt Nam đã có cam kết mở cửa trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại khác nhau, quan trọng nhất là:Cam kết gia nhập WTO; vàCam kết trong ...

Năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi của Việt Nam như thế nào?
Năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi của Việt Nam như thế nào?
 • FDI
 • 16 tháng 8, 2012

Trong điều kiện mức sống của người Việt Nam được cải thiện, nhu cầu đối với các thực phẩm giàu đạm của Việt Nam cũng tăng lên (thịt, trứng, sữa). Cầu đối với ngành chăn nuôi vì vậy ...

Doanh nghiệp nên tận dụng hay đối phó với các tác động theo cam kết như thế nào?
Doanh nghiệp nên tận dụng hay đối phó với các tác động theo cam kết như thế nào?
 • FDI
 • 15 tháng 8, 2012

Do khả năng cạnh tranh thấp nên gần như 100% sản phẩm chăn nuôi (trừ mật ong) là để tiêu dùng trong nước. Trong bối cảnh hội nhập, ngành chăn nuôi cần rất nỗ lực để cạnh tranh, mà trước hết ...

Việc Việt Nam gia nhập WTO có tác động như thế nào đến doanh nghiệp và nông dân ngành chăn nuôi?
Việc Việt Nam gia nhập WTO có tác động như thế nào đến doanh nghiệp và nông dân ngành chăn nuôi?
 • FDI
 • 15 tháng 8, 2012

Với năng lực cạnh tranh thấp, chăn nuôi là một trong những lĩnh vực gặp nhiều khó khăn thách thức khi Việt Nam mở cửa thị trường chăn nuôi cho sản phẩm nước ngoài (thông qua việc hạ mức thuế ...

Gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết mức thuế nhập khẩu đối với sản phẩm chăn nuôi như thế nào?
Gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết mức thuế nhập khẩu đối với sản phẩm chăn nuôi như thế nào?
 • FDI
 • 15 tháng 8, 2012

Hiện tại, liên quan đến thị trường sản phẩm chăn nuôi, Việt Nam đã có cam kết mở cửa trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại khác nhau, quan trọng nhất là:Cam kết gia nhập WTO; vàCam kết trong ...

Năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi của Việt Nam như thế nào?
Năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi của Việt Nam như thế nào?
 • FDI
 • 15 tháng 8, 2012

Trong điều kiện mức sống của người Việt Nam được cải thiện, nhu cầu đối với các thực phẩm giàu đạm của Việt Nam cũng tăng lên (thịt, trứng, sữa). Cầu đối với ngành chăn nuôi vì vậy ...