Tin hot

Doanh nghiệp tư nhân

Trả cổ tức cho cổ đông
Trả cổ tức cho cổ đông
  • Doanh nghiệp tư nhân
  • 25 tháng 10, 2014

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. 2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật