Tin hot

Đại Hội đồng cổ đông

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong giấy chứng nhận đầu tư từ 1/7/2015
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong giấy chứng nhận đầu tư từ 1/7/2015
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 15 tháng 7, 2015

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tưTrường hợp ...

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện từ 1/7/2015
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện từ 1/7/2015
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 15 tháng 7, 2015

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diệnHồ sơ, trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện theo quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp ...

Giải thể doanh nghiệp từ 1/7/2015
Giải thể doanh nghiệp từ 1/7/2015
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 15 tháng 7, 2015

Giải thể doanh nghiệp Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 202, 203, 204 Luật Doanh nghiệp 2014. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận ...

Tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn
Tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 15 tháng 7, 2015

Tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạnTrường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động trước thời hạn, doanh ...

Thông báo con dấu và mẫu dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015
Thông báo con dấu và mẫu dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 15 tháng 7, 2015

Thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu ...

Thông báobáothay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 1/7/2015
Thông báobáothay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 1/7/2015
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 15 tháng 7, 2015

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: ngành, nghề kinh doanh, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư ...

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 1/7/3015
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 1/7/3015
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 15 tháng 7, 2015

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh – Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi các nội dung trên Giấy chứng ...

Đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tư 1/7/2015
Đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tư 1/7/2015
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 15 tháng 7, 2015

Để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014 từ ngày 01/7/2015, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...

Bất cập Luật Doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn
Bất cập Luật Doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 16 tháng 4, 2015

Bất cập Luật Doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn Thành lập DN: Đăng ký, hay là “xin”? Những ‘điểm mù’ ở cơ chế cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là nguyên nhân gây ra tình trạng… có ...

Luật doanh nghiệp 2014: những đột phá thể chế
Luật doanh nghiệp 2014: những đột phá thể chế
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 11 tháng 4, 2015

Ngày 26/11, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 Chương 213 Điều với nhiều điểm mới tích cực. Sau cuộc đột phá về thể chế của văn bản mang tên “Luật Doanh nghiệp” năm ...

Thành lập doanh nghiệp tách riêng thủ tục đầu tư dự án 2015
Thành lập doanh nghiệp tách riêng thủ tục đầu tư dự án 2015
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 11 tháng 4, 2015

Tách riêng thủ tục thành lập doanh nghiệp với các thủ tục về đầu tư dự án Luật Doanh nghiệp 2014 đã tách riêng thủ tục thành lập doanh nghiệp với các thủ tục về đầu tư dự án, cũng như ...

Thành lập doanh nghiệp 2015: không còn mã ngành
Thành lập doanh nghiệp 2015: không còn mã ngành
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 11 tháng 4, 2015

Bãi bỏ quy định đề nghị doanh nghiệp cung cấp mã ngành khi thực hiện đăng ký kinh doanh Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bỏ quy định về việc doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, ...

Thành lập công ty 2015: quy định về con dấu
Thành lập công ty 2015: quy định về con dấu
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 11 tháng 4, 2015

Cải cách quan trọng về con dấu trong thành lập công ty Về vấn đề con dấu của doanh nghiệp, dù chưa thể bỏ hoàn toàn việc sử dụng con dấu, nhưng đã có bước cải cách quan trọng. Trước đây ...

Thành lập doanh nghiệp 2015: Doanh nghiệp nhà nước phải là doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn
Thành lập doanh nghiệp 2015: Doanh nghiệp nhà nước phải là doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 11 tháng 4, 2015

Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Thay vì quy định Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, Luật Doanh ...

Thành lập doanh nghiệp 2015: Quy định về doanh nghiệp xã hội
Thành lập doanh nghiệp 2015: Quy định về doanh nghiệp xã hội
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 11 tháng 4, 2015

Về doanh nghiệp xã hội trong thành lập công ty Doanh nghiệp xã hội không phải là một loại hình doanh nghiệp đặc thù riêng mà cũng giống như doanh nghiệp thông thường, vẫn tổ chức và hoạt động ...

Đăng ký kinh doanh 2015: người người đại diện theo pháp luật
Đăng ký kinh doanh 2015: người người đại diện theo pháp luật
 • Đại Hội đồng cổ đông
 • 11 tháng 4, 2015

Về vấn đề người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các ...