Tin hot

Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may

Nghị định về kiểm soát thương nhân nước ngoài ở Việt Nam đã lỗi thời
Nghị định về kiểm soát thương nhân nước ngoài ở Việt Nam đã lỗi thời
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 23 tháng 8, 2012

Nghị định đã lạc hậuÔng Võ Văn Quyền cho biết trong tháng 8 này Bộ Công Thương sẽ hoàn chỉnh dự thảo thông tư hướng dẫn quy định hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài. Nội ...

Doanh nghiệp dệt may cần làm gì trong bối cảnh hội nhập?
Doanh nghiệp dệt may cần làm gì trong bối cảnh hội nhập?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Để vượt qua các thách thức, tận dụng các cơ hội do việc gia nhập WTO và các cam kết tự do hóa thương mại đem lại, doanh nghiệp Việt Nam cần có chính sách cụ thể để nâng cao năng lực cạnh ...

Những khó khăn của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
Những khó khăn của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Với việc Việt Nam gia nhập WTO, ngành dệt may phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt là: Thuế nhập khẩu hàng dệt may giảm, cạnh tranh trong nước gay gắt hơn: Dệt may là ...

Những thuận lợi của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
Những thuận lợi của ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Đối với xuất khẩu Khi Việt Nam là thành viên WTO, các nước thành viên khác có nghĩa vụ dành cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sự đối xử bình đẳng (theo nguyên tắc tối huệ quốc và đối ...

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?
Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Lợi thế cạnh tranh chủ yếu hiện nay của ngành dệt may Việt Nam là chi phí lao động thấp. Trong những năm qua ngành dệt may đã tận dụng và khai thác có hiệu quả lợi thế cạnh tranh này để không ...

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?
Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Ngành dệt may là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong nhiều năm qua, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Trong cạnh tranh ...

Tình hình ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
Tình hình ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu của ngành này là 5,834 tỷ USD (chiếm khoảng 76% doanh thu của ngành). Năm 2007, xuất khẩu dệt may đạt 7,75 ...

Hiện nay Việt Nam đang duy trì những hình thức trợ cấp nông nghiệp nào?
Hiện nay Việt Nam đang duy trì những hình thức trợ cấp nông nghiệp nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Do nguồn tài chính hạn hẹp, phần lớn các hình thức trợ cấp nông nghiệp của nước ta đều nằm trong nhóm "hộp xanh lá cây", tập trung nhiều nhất là đầu tư cho việc xây dựng kết cấu ...

Khi gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết cụ thể nào về trợ cấp nông nghiệp (khác các quy định chung tại Hiệp định nông nghiệp) không?
Khi gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết cụ thể nào về trợ cấp nông nghiệp (khác các quy định chung tại Hiệp định nông nghiệp) không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Việt Nam cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về trợ cấp tại Hiệp định Nông nghiệp (không trừ ngoại lệ nào). Vì vậy, không có cam kết nào khác biệt về việc trợ cấp cho doanh nghiệp so ...

Là nước đang phát triển, Việt Nam có được hưởng ưu tiên gì liên quan đến các trợ cấp nông nghiệp không?
Là nước đang phát triển, Việt Nam có được hưởng ưu tiên gì liên quan đến các trợ cấp nông nghiệp không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Hiệp định Nông nghiệp có một số điều khoản ưu đãi cho các nước đang phát triển như Việt Nam, chủ yếu là mở rộng diện trợ cấp được phép thực hiện cho sản xuất nông nghiệp trong nước. ...

Trợ cấp “hộp hổ phách” là gì?
Trợ cấp “hộp hổ phách” là gì?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Trợ cấp thuộc “hộp hổ phách” là tất cả các trợ cấp trong nước không thuộc nhóm “hộp xanh lá cây” và “hộp xanh lơ” hoặc “chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất”. Đây là hầu ...

Trợ cấp “hộp xanh lá cây” là gì?
Trợ cấp “hộp xanh lá cây” là gì?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Trợ cấp “Hộp xanh lá cây” bao gồm các biện pháp trợ cấp thuộc một trong 05 nhóm xác định và phải đáp ứng đủ 03 điều kiện cụ thể (xem các Hộp dưới đây).Là thành viên WTO, Việt Nam có ...

Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam có thể thực hiện các trợ cấp trong nước đối với nông nghiệp không?
Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam có thể thực hiện các trợ cấp trong nước đối với nông nghiệp không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Theo Hiệp định Nông nghiệp, trợ cấp trong nước đối với nông nghiệp được chia làm 03 nhóm với các cơ chế áp dụng khác nhau. Là thành viên WTO, Việt Nam sẽ phải tuân thủ các cơ chế này.Về cơ ...

Chính phủ còn có thể trợ cấp xuất khẩu cho nông nghiệp sau khi gia nhập WTO không?
Chính phủ còn có thể trợ cấp xuất khẩu cho nông nghiệp sau khi gia nhập WTO không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

So với các hình thức trợ cấp khác, trợ cấp xuất khẩu gây ra hệ quả bóp méo thương mại quốc tế nhiều nhất và vì vậy quy định đối với hình thức trợ cấp này cũng nghiêm ngặt nhất. Tuy ...

Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào?
Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Tr ợ cấp nông nghiệp được chia thành 2 nhóm: Nhóm các chính sách hỗ trợ trong nước; Nhóm các chính sách trợ cấp xuất khẩu nông sản.Căn cứ để phân biệt hai loại chính sách này là mục ...

Quy định về trợ cấp nông nghiệp có khác quy định về trợ cấp hàng phi nông nghiệp không?
Quy định về trợ cấp nông nghiệp có khác quy định về trợ cấp hàng phi nông nghiệp không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Là nhóm hàng hoá nhạy cảm (do liên quan đến một bộ phận dân cư thu nhập thấp, an ninh lương thực…), hàng nông sản hiện được xếp vào diện “đặc biệt” so với hàng hoá phi nông nghiệp. Hiện ...

Trợ cấp nông nghiệp là gì?
Trợ cấp nông nghiệp là gì?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Trợ cấp nông nghiệp là các hình thức hỗ trợ của Chính phủ cho việc sản xuất, tiêu thụ nông sản (cho sản xuất nông nghiệp nói chung, cho một vùng nông nghiệp hoặc cho một sản phẩm cụ ...

Lộ trình mở cửa dịch vụ WTO
Lộ trình mở cửa dịch vụ WTO
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 23 tháng 7, 2012

PHẦN II LỘ TRÌNH MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỆT NAM THEO CAM KẾT GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)Trải qua 12 năm đàm phán gia nhập và thực hiện cải cách kinh tế, hoàn thiện hệ ...

Tại sao doanh nghiệp cần biết cách đọc Biểu cam kết?
Tại sao doanh nghiệp cần biết cách đọc Biểu cam kết?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Các cam kết cơ bản và chủ yếu của Việt Nam trong việc mở cửa thị trường dịch vụ được nêu trong Biểu cam kết dịch vụ. Biết cách đọc và hiểu nội dung Biểu cam kết về dịch vụ là yếu ...

Cách đọc Biểu cam kết dịch vụ?
Cách đọc Biểu cam kết dịch vụ?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Ý nghĩa của các cột trong Biểu cam kếtBiểu cam kết dịch vụ gồm 4 cột, bao gồm cột mô tả ngành/phân ngành; cột nêu các cam kết mang tính hạn chế về tiếp cận thị trường; cột nêu các cam kết ...