Tin hot

Các Dịch vụ chính

Đầu tư có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài
Đầu tư có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài
  • Các Dịch vụ chính
  • 16 tháng 10, 2014

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài: 1. Phát thanh, truyền hình. 2. Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá. 3. Khai thác, chế biến khoáng ...

Đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài
Đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài
  • Các Dịch vụ chính
  • 16 tháng 10, 2014

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài 1 Phát thanh, truyền hình. 2 Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá. 3 Khai thác, chế biến ...

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư
Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư
  • Các Dịch vụ chính
  • 16 tháng 10, 2014

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư I. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng 1. Sản xuất, chế biến các chất ma túy; 2. Đầu tư kinh doanh dịch vụ ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật